MICHAL KREJČÍ

Narodil se v Praze v roce 1977. Studoval na SOU Uměleckořemeslné výroby kterou ukončil v roce 1998 maturitou, obor řezba a restaurování starožitného nábytku. Později pokračoval také v individuálním studiu, zejména v ateliéru u akad.soch. Antonína Koláře. Kromě malby se proto věnuje plastikám a také práci se dřevem, nábytkem a interiérovými doplňky, zejména svítidly.

V malbě jsou patrné motivy krajin, reálných či fantaskních a zejména abstrakce vycházející s různých geometrických i organických tvarů. Ve většině děl jsou podtrženy struktury a detaily, které následně tvoří ústřední motivy. Nejoblíbenější technikou autora je olej na plátně, četně se vyskytuje akryl a různé experimenty s barvami. Věnuje se také klasické kresbě uhlem nebo tužkou. Většina obrazů se nese ve světlých a teplých tónech.

Začátky tvorby byli spíše realistické krajinky nebo úplná geometrická abstrakce. Později se abstraktní tvorba začala inspirovat právě motivy z krajinomalby. Naopak při krajinní malbě je později vidět výrazná snaha o stylizaci a zjednodušování. Tyto dva styly se v pozdějším období tvorby začali přirozeně prolínat a nyní není zcela patrné, zda se jedná o konkrétní nebo abstraktní díla.

Průběh práce na díle začíná od skic a přípravy, od zkoušení barevných variant. Následně začíná samotná realizace díla, kdy autor pracuje s podklady, s různou konzistencí barev i technik nanášení. Dílo nevzniká náhodně, i když se některé detaily v průběhu malby můžou měnit nebo upravovat.Výsledný obraz je tak promyšleným shlukem barev a jejich struktur.

Autor tvoří v ateliéru u Berounky na Karlštejnsku v lůně krásné přírody, která je předobrazem některých děl. Má za sebou také pracovní cesty po Evropě, kde si vyzkoušel malbu v plenéru. Absolvoval 4 samostatné autorské výstavy v Praze. Jeho díla jsou v soukromých sbírkách v České republice, na Slovensku, v Německu, Švédsku a ve Švýcarsku.